242 SQLs & 49% konverteringsrate: En ledende leverandør af resilience-løsninger

VAEKST genererede 242 SQL'er og bistod med nordisk ekspansion for Sveriges førende udbyder af sikkerhedstjenester. VAEKST konverterede 49% af alle interaktioner til SQL'er.

258

SQLs

49%

Konverteringsrate

24

Måneder

Industry

Enterprise

Sofie Jacobsson
Operations Manager

258

SQLs

LET'S TALK GROWTH?

We create personalised recommendations for growth strategies based on +80 campaigns.
Reach out for a virtual cup of coffee!

TALK TO SALES

Opskalering af sikkerhedstjenester i en risikofyldt verden


Kunden engagerede VAEKST til at øge deres markedsandel i Sverige og til at forstå den aktuelle efterspørgsel efter deres serviceydelser inden for resilience og sikkerhedsløsninger. Med store gennemsnitlige kontraktværdier og et behov for en direkte tilgang til salg, udførte VAEKST Outbound Sales i 24 måneder og genererede 242 SQL'er.

Personaliseret outreach med fokus på kvalitet via Pitchbound


VAEKST executed on a sales-led growth strategy towards municipalities and large private enterprises as the Ideal Customer Profiles (ICP). With native-speaking business developers, VAEKST ran multi-channel outreach sequences across phone, email and LinkedIn to build a predictable pipeline, qualify prospects and understand which of the client's offerings where relevant to offer. As the client is an enterprise with multiple solutions, VAEKST used Pitchbound to filter through information and ensure pain points could always be matched with the right value propositions.

VAEKST eksekverede en salgsstrategi rettet mod kommuner og store private virksomheder som de ideelle kundeprofiler (ICP). Med forretningsudviklere, der talte det lokale modersmål, udførte VAEKST outreach-sekvenser via telefon, e-mail og LinkedIn for at opbygge en forudsigelig pipeline, kvalificere potentielle kunder og forstå, hvilke af klientens services der var relevante at tilbyde. Da klienten er en virksomhed med flere løsninger, brugte VAEKST Pitchbound til at filtrere informationer og sikre, at udfordringer altid kunne matches med de rette value propositions.

258 kvalificerede salgsmøder og en konverteringsrate på 49%


VAEKST delivered 258 SQLs and 531 IQLs, converting 49% of all interactions to Sales Qualified Leads. By providing the client with market insights on their Segmentation, Targeting and Positioning strategy, VAEKST has helped optimise their Go-To-Market strategy.

VAEKST leverede 258 kvalificerede salgsmøder og 531 interaktioner med relevante beslutningstagere, hvilket resulterede i en konverteringsrate på 49%. Ved at give kunden markedindsigter om deres segmentering, targeting og positioneringsstrategi har VAEKST hjulpet med at optimere deres Go-To-Market-strategi.

øg jeres omsætning.

BOOK et møde
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
+100
100+ brands bruger VAEKST.